هاست اشتراکی سی پنل ایران

 • هاست اشتراکی 1 گیگابایت ایران

  • مقدار فضا » 1 گیگابایت
   پهنای باند » 30 گیگابایت
   ساب دامین » نامحدود
   پارک دامین » نامحدود
   دیتابیس » نامحدود
   اف تی پی » نامحدود
   ایمیل » نامحدود
  35,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست اشتراکی 3 گیگابایت ایران

  • مقدار فضا » 3 گیگابایت
   پهنای باند » 60 گیگابایت
   ساب دامین » نامحدود
   پارک دامین » نامحدود
   دیتابیس » نامحدود
   اف تی پی » نامحدود
   ایمیل » نامحدود
  48,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست اشتراکی 5 گیگابایت ایران

  • مقدار فضا » 5 گیگابایت
   پهنای باند » 90 گیگابایت
   ساب دامین » نامحدود
   پارک دامین » نامحدود
   دیتابیس » نامحدود
   اف تی پی » نامحدود
   ایمیل » نامحدود
  55,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست اشتراکی 10 گیگابایت ایران

  • مقدار فضا » 10 گیگابایت
   پهنای باند » 120 گیگابایت
   ساب دامین » نامحدود
   پارک دامین » نامحدود
   دیتابیس » نامحدود
   اف تی پی » نامحدود
   ایمیل » نامحدود
  90,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید
 • هاست اشتراکی 20 گیگابایت ایران

  • مقدار فضا » 20 گیگابایت
   پهنای باند » 150 گیگابایت
   ساب دامین » نامحدود
   پارک دامین » نامحدود
   دیتابیس » نامحدود
   اف تی پی » نامحدود
   ایمیل » نامحدود
  150,000 تومان
  ماهیانه
  سفارش دهید